Welkom op de Internet pagina van
Meester Automatisering

Sinds de oprichting in 1990 heeft ons bedrijf zich voornamelijk bezig gehouden met ontwikkeling en onderhoud van pakket- en maatwerksoftware geschreven in de programmeertaal Clipper.
In de loop der jaren hebben we software ontwikkeld voor toonaangevende bedrijven als KPN, Achmea, GAK, TNT, Tennet, Perscombinatie, Citroen, Dynadro maar ook voor vele kleinere bedrijven en instellingen. Daarnaast hebben we standaarpakketten ontwikkeld voor garages, bedrijfsbibliotheken en de kinderopvang.

Lag het accent van onze activiteiten begin jaren 90 vooral op nieuwbouw, vanaf het midden van de jaren 90 is dit steeds meer verschoven naar onderhoud van bestaande systemen. En vanaf het eind van de jaren 90 is ombouw van de 16-bits Clipper applicaties naar 32-bits/64-bits Windows systemen steeds meer onze hoofdactiviteit geworden.

Waar de omzetting naar een 32-bits/64-bits omgeving bij andere programmeertalen neerkomt op het volledig herschrijven van de applicatie, is er voor Clipper een ontwikkeltool, xBase++ waarmee een naadloze overgang mogelijk is.

Clipper => xBase++
Onnodige kapitaalvernietiging
Stappenplan
Contactgegevens

Clipper => xBase++

In principe is het mogelijk een 16-bits MS-DOS applicatie, geschreven in Clipper of dBase III met minimale aanpassingen om te zetten met behulp van xBase++.
Hoe minder gebruik is gemaakt van 'third-party' tools hoe beperkter de benodigde aanpassingen zullen zijn.
Het resultaat is een applicatie die zonder tussenkomst van MS-DOS direct onder zowel 32-bits als 64-bits Windows kan worden opgestart.
Een volgende stap is het programma ook een Windows 'look' te geven want het zal er in eerste instantie, na ongewijzigde omzetting, exact gelijk uitzien als de MS-DOS versie.

Deze vervolgstap kan gefaseerd worden uitgevoerd.
Zo kan het programma met een relatief geringe inspanning van een muisgestuurde Windows menustructuur worden voorzien en kunnen alle (fout)boodschappen en afvragingen grafisch worden gemaakt compleet met buttons.
Ook alle printuitvoer kan relatief eenvoudig worden aangepast aan de Windows systematiek waarbij kennis van stuurcodes voor de printer niet langer noodzakelijk is. Ook bijv. direct printen naar een PDF bestand is simpel te realiseren.

En zo kan de applicatie, afhankelijk van behoefte en budget, stapsgewijs met een grafische Windows interface worden uitgerust en worden voorzien van allerlei hedendaagse zaken als SMS-en e-mailen direct vanuit het programma, FTP-en, benaderen van een URL om zonder tussenkomst data op te halen of te verzenden, koppeling aan externe databases en nog veel meer van dit soort zaken waar door ons de laatste jaren grote ervaring mee is opgedaan. En tijdens het gehele conversietraject behoudt u steeds een volledig werkend programma terwijl dit bij omzetting naar een andere programmeertaal pas het geval zal zijn wanneer de applicatie volledig is herschreven.

Onnodige kapitaalvernietiging

Gebleken is dat er nog vele Clipper/dBase maatwerkapplicaties in omloop zijn die functioneel nog uitstekend voldoen.
Probleem is echter dat bij elke nieuwe versie van Windows weer afgewacht moet worden of de ondersteuning voor dergelijke 16-bits applicaties nog bestaat. Bleef het tot voor kort nog voornamelijk bij problemen met printers, filehandles of geheugengebruik waarvoor meestal nog wel een oplossing te vinden was, met de komst van 64-bits Windows waarmee inmiddels vrijwel elke nieuwe computer standaard wordt uitgerust lijkt het doek voor de 16-bits applicatie definitief te zijn gevallen.
Ontwikkeling van iets volledig nieuws met dezelfde functionaliteit komt neer op een vorm van kapitaalvernietiging die - met name in tijden van economische tegenwind - bedrijfseconomisch gezien als bijzonder onwenselijk moet worden beschouwd.
En bovendien nog eens volledig onnodig vanwege de mogelijkheden van xBase++.

Stappenplan

Neem daarom eens contact met ons op om uw Clipper/dBase software vrijblijvend door ons te laten beoordelen. U ontvangt dan van ons een stappenplan voor de omzetting naar xBase++ aan de hand waarvan u precies kunt beoordelen welke stappen voor u budgettair haalbaar zijn.

Contactgegevens


Meester Automatisering
Waltersingel 79
7314 NN Apeldoorn
Tel. 055-3555630
meester.automatisering@wxs.nl